วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla 3.3 และ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ที่โรงเรียนทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี สพม.29

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla 3.3 และ โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS ที่โรงเรียนทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ปกติแล้วการอบรมทั้ง 2 โปรแกรมนี้ต้องแบ่งเป็น 2 หลักสูตร และอย่างน้อยต้องใช้เวลาหลักสูตรละ 2 วัน ถึงจะได้ผลอย่างชัดเจน แต่โรงเรียนมีเวลาได้ 1 วัน ต้องอบรมให้เสร็จทั้ง 2 โปรแกรม ผลการอบรมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ บุคลากรครูรู้สึกสนุกในการอบรมแม้หลักสูตรการอบรมจะเป็นหลักสูตรคนละรูปแบบ (รูปแบบที่หนึ่งสร้างขึ้นใหม่(joomla) อีกรูปแบบหนึ่งทำตามระบบที่พัฒนาไว้แล้ว smss ) สุดท้ายนี้แม้จะมีเวลาได้ร่วมงานกันน้อยไปหน่อย แต่ก็มีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้บริหารและบุคลากรครู โรงเรียนทุ่งศรีอุดมทุกท่าน จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดตลอดระยะเวลาประมาณเกือบ 7 ชั่วโมง ใน 2 หลักสูตรของวันนี้นั้น นำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาระบบ การจัดการศึกษาของโรงเรียน และของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นลำดับต่อไป ขอบคุณท่านผู้บริหารและบุคลากรครู โรงเรียนทุ่งศรีอุดมทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นบรรยากาศเป็นกันเองและเข้าร่วมอบรมจนแล้วเสร็จจนกระทั่งถึงเวลา 16.40 น. ครับ….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *