Author Archives: narongwit

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 วิทยากรอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม.29

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรม […]

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 วิทยากรอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล ณ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม.29

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมกา […]

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 วิทยากรอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัลโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม.29

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรม […]

วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 เป็นวิทยากรอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29

วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 เป็นวิทยากรอบรมการจัดการเรียน […]

18 มี.ค.2563 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  สพม.29

18 มี.ค.2563  ช่วงเช้าวันนี้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช […]

29 พ.ย. 2562 วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน cloud based learning โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.29

29 พ.ย. 2562 ได้รับความไว้วางจากจากคณะผู้บริหารและบุคลา […]