Author Archives: narongwit

2-8 สิงหาคม 2557 วิทยากรขยายผลการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ณ โรงแรมขอนแก่นโฮลเทล จังหวัดขอนแก่น

2-8 สิงหาคม 2557 วิทยากรขยายผลการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านกา […]

26-28 กรกฏาคม 2556 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ ICT ในโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ สพม.29

26-28 กรกฏาคม 2556 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ ICT […]

วันพฤหัสบดีที่ 30 ม.ค.2557 ร่วมแชร์องค์ความรู้และร่วมแลกเปลียนประสบการณ์ทางด้านการใช้สื่อ Social Media เพื่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29

[ วันพฤหัสบดีที่ 30 ม.ค.2557 ] ได้รับโอกาสจากผู้บริหารบ […]

วิทยากร ICT สพม.29 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อการเรียนรู้” ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทีมกับพี่ๆสุดยอดวิทยากรคอมพิวเตอร์ในวงการครูของอุบล […]