Category Archives: ผลงานด้านวิทยากร

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 วิทยากรอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา สพม.29

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรม […]

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 วิทยากรอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล ณ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา สพม.29

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมกา […]

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 วิทยากรอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัลโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร สพม.29

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563  ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรม […]

วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 เป็นวิทยากรอบรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29

วันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 เป็นวิทยากรอบรมการจัดการเรียน […]

18 มี.ค.2563 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์  สพม.29

18 มี.ค.2563  ช่วงเช้าวันนี้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช […]

29 พ.ย. 2562 วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน cloud based learning โรงเรียนวิจิตราพิทยา สพม.29

29 พ.ย. 2562 ได้รับความไว้วางจากจากคณะผู้บริหารและบุคลา […]

16 ก.ย. 62 นำเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2

16 ก.ย. 62 :13.00-15.30 น. ขอขอบคุณโรงเรียนฮั้วเฉียวอุบ […]

วันที่ 3-4 ส.ค.2562 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ” webapplication development for smart system” สำหรับนักเรียนห้องเรียนโครงการ วมว.

วันที่ 3-4 ส.ค.2562 เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ หล […]

21 มิ.ย. 2562 ภาระกิจในการสร้างแรงบันดาลใจและการแนะนำหลากหลายช่องทางพร้อมทั้งพาฝึกปฏิบัติการสร้างช่องทางหารายได้บนโลกออนไลน์ด้วย social media ผ่าน smart phone ณ โรงแรมเนวดา อุบลราชธานี

21 มิ.ย. 2562  ณ โรงแรมเนวดา อุบลราชธานี อีกหนึ่งภาระกิ […]

21 ก.ย.2560 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับท่านผู้บริหาร ครูุ และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

21 ก.ย.2560 อีกหนึ่งความรู้สึกดีๆที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเร […]