Breaking News

ประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระบบออนไลน์ ระหว่าง 8-12 กรกฏาคม 2554 สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ

About admin

Check Also

10 มีนาคม 2017 วิทยากรขยายผลการใช้งานโปรแกรมรายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

10 มีนาคม 2017 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น