Breaking News

14 กรกฏภาคม 2559 ทำความดีร่วมกับบุคลากรครูโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม.29 การบูรณาการใช้สื่อดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

14 กรกฏภาคม 2559 ทำความดีร่วมกับบุคลากรครูโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ สพม.29 การบูรณาการใช้สื่อดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

About admin

Check Also

10 มีนาคม 2017 วิทยากรขยายผลการใช้งานโปรแกรมรายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

10 มีนาคม 2017 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น