Breaking News

27 สิงหาคม 2558 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วย Google App for education ในโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29

27 สิงหาคม 2558 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วย Google App for education ในโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  สพม.29

About admin

Check Also

10 มีนาคม 2017 วิทยากรขยายผลการใช้งานโปรแกรมรายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

10 มีนาคม 2017 …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น