Breaking News

รางวัลผลงานที่เกิดกับผู้เรียน

รางวัล 3 Science Projects ของนักเรียนโครงการ วมว.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ที่ได้รับรางวัล Grand Award, Golden Metal และ Bronze Medal ในงาน INTOC Global (International Online Class and Competition)

ครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งกับรางวัล 3 Sci …

Read More »

สอนกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีนี้จบแล้ว ครูขอแสดงความยินดีกับลูกๆที่ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาที่ใฝ่ฝันทั้งวิศวกรรมและสาขาคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยลัยชั้นนำของประเทศนะครับ

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 11 คน กับผลการสอบคัดเลือกผ่านค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ ภายใต้ชื่อผลงาน ระบบตรวจสอบและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากภาวะง่วงนอนหรือภาวะหลับในของผู้ขับขี่ขณะขับขี่รถยนต์

Read More »

ชนะเลิศการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนว้ตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด วันที่ 26-28 สิงหาคม 2564

Read More »

ยินดีกับนักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ​ ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในการแข่งขันรายการ GYSTB วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนระดับโลก ณ ประเทศฮ่องกง รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง

Read More »

ผ่านรอบคัดเลือกรายการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More »