Breaking News

รางวัลผลงาน

ได้รับเกียรติบัตร ข้าราชการครูผู้อุทิศเวลาให้กับทางราชการ โดยไม่มีวันลา ต่อเนื่องกันทั้ง 4 ปีการศึกษา

ได้รับเกียรติบัตร ข้าราชการครูผู้อุทิศเวลาให้กับทา …

Read More »

รางวัลเหรียญทอง โครงงาน การหาค่าสนามแม่เหล็กของอนุภาคแม่เหล็กนาโนโดยใช้ไจแอ้นแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซนเซอร์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพ

รางวัลเหรียญทอง โครงงาน การหาค่าสนามแม่เหล็กของอนุ …

Read More »

รางวัลเหรียญทอง โครงงาน การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์พกพาเพื่อป้องกันการหลงลืมกระเป๋าของผู้สูงอายุ

รางวัลเหรียญทอง โครงงาน การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์พก …

Read More »

เข้าพิธีรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560 กับท่านธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 17 มกราคม 2561 บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ก …

Read More »

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิศวกรรม ระดับก่อนอุดมศึกษา งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิศ …

Read More »